Snel scheiden met respect voor elkaar

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Zelfs wanneer jij en je partner samen besloten hebben dat uit elkaar gaan de beste oplossing is, gaat die beslissing gepaard met verwarring, pijn en verdriet. Een lange scheidingsprocedure is dus het laatste wat je wilt. Bovendien is het met je drukke agenda niet evident om tijd te vinden om rustig samen te zitten en afspraken te maken.

 


 

Scheidingscompromis in één of twee dagen

Het Bemiddelingshotel biedt je de mogelijkheid om respectvol maar snel te scheiden. Het concept? Je kiest een van de vier formules en trekt samen met je bemiddelaar en toekomstige ex-partner naar een hotel op een rustige locatie. Tijdens één of twee dagen in het weekend komen jullie tot een principeovereenkomst voor jullie scheiding.

 

 

Alles wordt besproken

Tijdens onze bemiddelingsgesprekken komen alle aspecten van jullie scheiding aan bod. We stellen een ouderschapsplan op, bespreken de alimentatie, de verblijfsregeling en het co-ouderschap, en komen tot een compromis over de verdeling van het vermogen.

 

Externe professionals

Zijn er andere professionals nodig, zoals een boekhouder of fiscalist, om tot een volledige overeenkomst te komen? Dan zorgen wij daarvoor. Wil je je eigen specialisten bij de bemiddelingsgesprekken betrekken? Dan maken wij dat graag mogelijk.

 

Gesprek met kinderpsycholoog

Het is belangrijk dat kinderen bij een scheiding gehoord worden. Als je dat wilt, organiseren we daarom in de week voor je verblijf een gesprek tussen je kinderen en een gespecialiseerde kinderpsycholoog. Die zal zijn bevindingen en de wensen en gevoelens van je kinderen terugkoppelen naar jou, je partner en je bemiddelaar, zodat jullie ermee rekening kunnen houden tijdens de gesprekken.

 

Naar huis met een compromis

Alle gemaakte afspraken gieten we in een juridisch correcte en sluitende compromistekst die we op het einde van het weekend samen overlopen. Je krijgt het compromis mee naar huis om nog eens rustig na te lezen. Wil je iets wijzigen? Dan laat je ons en je partner dat weten.

 

Ondertekening en homologatie

Twee weken na je verblijf in een van onze bemiddelingshotels, komen we opnieuw samen om het compromis te ondertekenen. Is het compromis een ouderschapsplan of een echtscheidingsovereenkomst waarbij er geen onroerend goed verdeeld moet worden? Dan dient je bemiddelaar dat ondertekende compromis in bij de rechtbank om gehomologeerd te worden. Is het compromis een echtscheidingsovereenkomst met verdeling van onroerend goed? Dan bezorgt je bemiddelaar dat aan de instrumenterende notaris.

Heb je interesse om respectvol maar snel te scheiden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.